Servei Gestió Discrecional de Carteres

 

La creixent complexitat dels mercats financers i la velocitat amb què es produeixen les seves fluctuacions fan que cada vegada sigui més necessari un seguiment detallat de les inversions per poder aconseguir la rendibilitat objectiu segons el nostre patrimoni, i per minimitzar l'impacte d'escenaris de volatilitat que es puguin produir.

El màxim exponent de servei de valor

El servei Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d'Enginyers li permet delegar la presa de decisions d'inversió en els gestors de Caixa d'Enginyers, àmpliament qualificats, per gaudir d'una òptima gestió.

  • Experts gestors amb experiència en els mercats de capitals (renda variable i renda fixa, emergents, divises, etc.).
  • Òptima selecció dels vehicles d'inversió (fons d'inversió o valors).
  • Eines contrastades per a una gestió avançada i eficient.
  • Rigorosa política de diversificació.
  • Gestió de pressupost de risc dinàmic en funció dels nivells del màxim risc i dels objectius de rendibilitat definits prèviament.
  • Presa de les millors decisions a temps, amb un seguiment permanent dels mercats per prendre les decisions d'inversió més adequades a cada moment.
  • Filosofia de gestió pròpia i independent, amb estratègies d'inversió a llarg termini, que ens diferencia de la resta d'entitats i ens permet aportar valor i rendibilitat sense renunciar al principi de preservació de capital.
  • Transparència: informació detallada sobre la nostra gestió, l'evolució de la seva cartera, la distribució sectorial i geogràfica, etc.Aquesta informació fa o pot fer referència a resultats futurs d'instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis d'inversió basats en previsions o expectatives, de manera que no es pot considerar com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com garantia d'aconseguir aquests resultats, i fins i tot la possibilitat que, en moments concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. L'inversor ha de, així mateix, tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs. Les rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures.

Tots els fons d'inversió tenen com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i estan registrats a la CNMV. Rendibilitats passades no impliquen rendibilitats futures. Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pot consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per a l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé en www.enginyersfons.com o www.cnmv.es. Si us plau, llegiu el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 

Assessorament financer i patrimonial

+

Assessorament d'inversions

+

Banca Personal

+

Inversions socialment responsables

+