Publicacions i informes

Si estàs pensant en invertir,
fes-ho amb la millor informació

Aquí trobaràs tot el que necessites: Publicacions periòdiques d'informació exclusiva sobre la situació macroeconòmica, evolució i perspectives dels mercats financers, informes estratègics d'assignació d'actius financers ("Asset Allocation"), anàlisi d'empreses, carteres model, informes especials sobre esdeveniments importants en els Mercats, etc.

Publicacions

Publicacions

Informes

Quaderns de finances i assegurances: Guia d'Inversions

Enginyers BORSA

Enginyers BORSA

Enginyers FONS

Enginyers FONS

  Definició dels perfils de risc - Strategic Asset Allocation segons el perfil inversor

 


Actualitat dels Mercats