Finançament per a empreses

 

T'oferim una àmplia gamma de productes i serveis per donar estabilitat a l'activitat diària de la teva empresa:

 

Comptes de crèdit per facilitar el finançament del dia a dia. Pòlisses de bestretes de factures i subvencions, lligades a l'increment d'activitat de l'empresa i com a complement al finançament d'inversions en actius fixos. Avals financers, econòmics i tècnics. Cobertures de risc per a múltiples propòsits.

Les nostres solucions per a empreses

 • Préstecs per a inversions en immobles, maquinària, instal·lacions, R + D, etc.
 • Préstec ECO Professionals: Finançament per a l'eficiència energètica del teu negoci.
 • Pòlissa de crèdit de circulant i de bestreta de factures.
 • Pòlissa de bestreta de remeses al cobrament.
 • Préstecs hipotecaris, amb garantia dels immobilitzats a finançar.
 • Renting per a autònoms i empreses.

 • Línies ICO.

 • Línia FEI - Iniciativa PIMES.
 • Avals financers, econòmics i tècnics.
 • Convenis amb societats de garantia recíproca (SGR).
 • Cobertures de risc, per mitigar la volatilitat dels tipus d'interès, dels tipus de canvi, dels preus de les matèries primeres, etc.

Avantatges per a empreses

 • Permet fer front a les inversions necessàries per al correcte creixement del negoci.
 • Termini adaptat a la recuperació de la inversió, estudiant cada cas de forma personalitzada.
 • Possibilitat de pactar un període de carència de devolució del principal.
 • Línies de finançament preferent, basant-se convenis amb organismes públics nacionals i supranacionals (ICO, FEI-BEI), amb el propòsit de millorar les condicions de les operacions.
 • La col·laboració amb les SGR també ens permet millorar les condicions que t'oferim.
 • Banca a distància (en línia, app mòbil, telèfon, caixers).

Destacats

Inverteix en estalvi responsable

Amb el Préstec ECO disposes de fins 120.000 euros perquè milloris l'eficiència energètica del teu negoci.

 

 

+

Acords de finançament en condicions especials

Les línies ICO, facilitades per l'Institut Oficial del Crèdit, ofereixen condicions especialment preferents pel que fa a terminis i tipus d'interès.

 

+

Línies FEI "Iniciativa Pimes"

Acord amb el Fons Europeu d'Inversions i el Banc Cooperatiu Espanyol per facilitar la finançament de les Pimes.

 

 

+
 
 

I a més...

Serveis per a empreses

Troba la informació que necessites sobre els productes i serveis per al dia a dia de la teva empresa.

+

Assegurances

T'ajudem a identificar riscos per trobar solucions adaptades a l'activitat de la teva empresa.

+