2018

Consulta les notícies de Caixa d'Enginyers del 2018.

Presentació resultats anuals: Caixa d'Enginyers consolida la seva solvència el 2017 amb una ràtio de capital del 16,81%

15/03/2018

 

  • El seu model cooperatiu, on el soci és alhora client i propietari, ha estat un factor clau per al creixement de l'Entitat, que el 2017 ha celebrat el seu 50 aniversari

 

  • El volum de negoci gestionat ha augmentat un 5,39% aconseguint els 5.750 milions d'euros, i els recursos gestionats de clients s'han situat en els 3.796 milions

 

  • Caixa d'Enginyers segueix tenint una posició de lideratge en quan a l'índex de recomanació dels seus socis amb un 44,7%, envers el 0,1% del sector, segons la metodologia Net Promoter Score (NPS)

 

Joan Cavallé participa a la conferència "Banca ètica: Banca amb valors per millorar el món i les persones"

01/02/2018

Joan Cavallé, director general de Caixa d'Enginyers, va participar a la conferència "Banca ètica: Banca amb valors per millorar el món i les persones", organitzada per ACCID i el Col·legi d'Economistes de Catalunya. 

Acord entre Caixa d'Enginyers i CECABANK per a reforçar la seva política de transparència.

24/01/2018

Caixa d'Enginyers ha formalitzat un acord de col·laboració amb Cecabank, banc majorista de capital espanyol, amb la finalitat de poder utilitzar els serveis d'aquesta entitat per a una correcta implantació de part dels requeriments de la normativa MIFIR/MIFID II.

Caixa d'Enginyers i Crédit Coopératif signen un acord per acompanyar el desenvolupament internacional dels seus clients

17/01/2018

Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit i serveis financers i asseguradors, van signar, l'11 de gener, un acord de col·laboració amb Crédit Coopératif, que aquest 2018 celebra 125 anys. El conveni -signat per Joan Cavallé, Director General de Caixa d'Enginyers, i Christine Jacglin, Directora General de Crédit Coopératif- té l'objectiu d'acompanyar el desenvolupament internacional dels seus clients. 

Caixa d'Enginyers, entre les entitats més valorades del país segons la publicació Dinero y Derechos

03/01/2018

Segons una enquesta elaborada per Dinero y Derechos (publicació de la Organització de Consumidors i Usuaris), contestada per 7.558 dels seus socis, situa Caixa d'Enginyers com una de les entitats millor valorades, amb un nivell de satisfacció de 82 sobre 100.