Govern Corporatiu
i política de remuneracions

A continuació us mostrem la Informació Legal Corporativa així com la composició dels òrgans de govern.

  1. Estatuts socials
  2. Consell Rector i Comissió Executiva
  3. Comissió d'Auditoria i Riscos
  4. Comissió de Nomenaments i Retribucions
  5. Estructura Organitzativa, repartiment de funcions i línies de responsabilitat
  6. Procediments Gestió Global del Risc
  7. Mecanismes i Procediments de Control Intern, administratius i contables
  8. Informació sobre Remuneracions

 

1. Estatuts socials Tornar a l'índex

 

 

2. Consell Rector i Comissió Executiva Tornar a l'índex

 

Composició del Consell Rector
Nom Càrrec Tipus de conseller
Josep Oriol Sala Arlandis President No executiu
Manuel Bertran Mariné Vicepresident Independent
Félix Masjuán Teixidó Secretari Independent
David Parcerisas Vazquez Vocal nº1 Independent
Pedro A. Hernández del Santo Vocal nº2 Independent
Pedro Marín Giménez Vocal nº3 Independent
Jaime Roure Pagés Vocal nº4 Independent
José María Pera Abadía Vocal nº5 Independent
Augusto Rafael Bou Camps Vocal nº6 Independent
Carme Botifoll Alegre Vocal nº7 Independent
Josep Maria Muxí Comellas Vocal nº8 Independent
Antonio Santamans Olivé Vocal nº9 Independent
Ignacio Vinuesa Gimeno Vocal nº10 Conseller Laboral

 

Joan Cavallé Miranda Director General  

 

Composició de la Comissió Executiva
Nom Càrrec Tipus de conseller
Josep Oriol Sala Arlandis President No executiu
Félix Masjuán Teixidó Secretari Independent
Manuel Bertran Mariné Vocal Independent
Pedro A. Hernández del Santo Vocal Independent

 

 

3. Comissió d'Auditoria i Riscos

Tornar a l'índex

 

Composició de la Comissió d'Auditoria i Riscos
Nom Càrrec Tipus de Conseller
Félix Masjuán Teixidó President Independent
Josep Maria Muixí Comellas Secretari Independent
Josep Oriol Sala Arlandis Vocal No executiu
Jaime Roure Pagés Vocal Independent
José María Pera Abadía Vocal Independent

 

Mariano Muixí Vallés  Director Auditoría Interna   
David Murano Casanovas Director Gestió Global del Risc  

 

 

4. Comissió de Nomenaments i Retribucions Tornar a l'índex

 

Composició de la Comissió de Nomenaments i Retribucions
Nom Càrrec Tipus de Conseller
Manuel Bertran Mariné President Independent
Pedro A. Hernández del Santo Secretari Independent
José Oriol Sala Arlandis Vocal No executiu
Félix Masjuan Teixidó Vocal Independent
Ignasi Vinuesa Gimeno Vocal Conseller Laboral

 

 

5. Estructura Organitzativa, repartiment de funcions i línies de responsabilitat Tornar a l'índex

 

 

6. Procediments Gestió Global del Risc Tornar a l'índex

 

 

7. Mecanismes i Procediments de Control Intern, administratius i contables Tornar a l'índex

 

8. Informació sobre Remuneracions Tornar a l'índex