Caixa d'Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Gestió gestiona i administra els seus fons d'inversió combinant diverses estratègies i sempre amb l'objectiu de maximitzar els beneficis de la inversió col·lectiva per al partícip. A més l'entitat assessora a inversors institucionals i realitza la gestió discrecional dels fons de pensions del Grup Caixa d'Enginyers.

Caixa d'Enginyers Gestió
L'estil d'inversió de Caixa d'Enginyers Gestió SGIIC es basa, fonamentalment, en una anàlisi independent, amb un enfocament ascendent i amb especial èmfasi en el model de negoci de les companyies. Així mateix, un tret característic de la inversió col·lectiva de l'entitat és la gestió del risc prestant especial atenció al binomi rendibilitat / risc.
 
Dins el programa d'activitats de Caixa Enginyers Gestió SGIIC s'inclou l'assessorament en la gestió discrecional de fons de pensions així com l'assessorament en la gestió discrecional de carteres. Ambdues activitats es desenvolupen actualment prestant els corresponents serveis a les empreses del grup.
 
Al maig de 2014 la Gestora es va adherir als principis d'inversió responsable promoguts per l'associació PRI que compta com a principals associats amb la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, ambdues organitzacions vinculades a les Nacions Unides amb l'objectiu de reafirmar el seu compromís d'integració de criteris extra financers en la tradicional anàlisi corporativa.

En l'actualitat gestiona dos fons d'inversió ètics i socialment responsables, Fonengin ISR, FI i CE Environment ISR, FI sent considerada com una referència en el mercat nacional en l'aplicació de polítiques d'inversió basades en un model propi que està aconseguint el reconeixement de les principals consultores independents. Addicionalment també és solidaria donant una part de la comissió de gestió d'un d'aquests dos fons a finalitats de protecció mediambiental, integració de persones en risc d'exclusió, voluntariat i foment de la investigació entre d'altres.

 

Accés a EnginyersFONS.com