Fundació Caixa d'Enginyers

La Fundació Caixa d'Enginyers és la forma en que el Grup Caixa d'Enginyers contribueix a la societat, d'acord amb els principis que el defineixen.

Fundació Caixa d'Enginyers

Durant més de 40 anys Caixa d'Enginyers ha mantingut un enfocament de responsabilitat basat en els principis d'ètica i transparència financera, el govern responsable i el compromís amb totes les parts interessades, les necessitats dels quals determinen l'actuació de l'Entitat en els seus diferents àmbits.

Quan diem "parts interessades", ens referim a:

- Socis de l'Entitat
- Proveïdors
- Professionals de l'Entitat Supervisors i administracions públiques
- El conjunt de la societat

El model cooperatiu defineix Caixa d'Enginyers i en determina la missió primordial: resoldre els problemes reals de les persones, per davant de la maximització dels beneficis.

Conscient d'aquests reptes, i amb l'objectiu de reforçar i vehicular la seva acció social i optimitzar l'eficiència dels recursos, l'Entitat ha iniciat una nova etapa amb la creació de la Fundació Caixa d'Enginyers.

Accés a la Fundació Caixa d'Enginyers